301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
17 Nisan 2020 - Cuma 00:27
 
SOKAĞA ÇIKMA KARARI BİLGİLENDİRME
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.
Haberi


Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına gidilen Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili için 

alınan tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla haftasonunu kapsayacak 

şekilde ilave kısıtlamalara gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 

amacıyla, tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi ile ilgili olarak uyulması 

gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 17.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında (hafta sonu) aşağıda 

belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Ordu il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarının yasaklanmasına,

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece 

ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri 

yürüten işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan

hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım 

evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri 

vb.),

d) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve 

il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak 

akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir.),

e) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler 

(Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

f) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri 

yürüten işletme/firmalar,

h) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenen; makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda 

maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen 

malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı 

tesisler (tesislerin listesi Kaymakamlıklarca ilan edilecektir),

ı) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

i) Oteller ve konaklama yerleri,

j) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

k) Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük 

inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir 

yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma 

sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

l) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

m) Üretimin durdurulması halinde bozulma ihtimali bulunan gıda üretim yerleri,

n) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya 

çıkışı (vardiya sonuna kadar) yasak dönemine rastlayan işletmeler, 

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” 

yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) 

ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik

sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı 

taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların 

veli/vasi veya refakatçileri, ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli 

maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken 

bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve 

nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını 

besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar 

(ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla),

j) Veteriner hekimler,

k) Ekmek dağıtımında görevli olanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların 

karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi 

vb.),

o) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

ö) Tarımsal üretimin devamlılığı için;

ö-1) İlimizde, dönem itibariyle fındık ve kivi bahçelerinde gübreleme, ilaçlama gibi

faaliyetler, mısır, patates, çilek ve sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide, tohum 

dikim işlemleri yapılmakla birlikte yine örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide 

dikimi, gübreleme ve sulama faaliyetleri yapılmaktadır. Üreticilerimizin üretici olduklarına 

dair bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri durumunda tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri 

için (ikametgâhlarıyla üretim alanları arasında sınırlı kalmak kaydıyla) izin verilmesine,

ö-2) Tarımsal Üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizin taleplerinin karşılanması, 

açık bulunan gıda üretim yerlerinin denetlenmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele 

kapsamında İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilen personelin 

yasak kapsamı dışında tutulmasına,

ö-3) İlimizde Süt işleyen tesisler adına süt toplayan kişilerin yasak kapsamı dışında 

bırakılmasına,

ö-4) Bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin talep etmeleri durumunda, üretim 

girdilerinin karşılanması amacıyla Tarım Kredi Kooperatiflerinin gerektiğinde girdi temini 

ve teslimi için faaliyet göstermesine izin verilmesine,

p) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve 

mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

r) 19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin

aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli,

depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde 

mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

s) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya 

çıkışı yasak dönemine rastlayan işletmelerin çalışanları, 4- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalmasının esas olmasına,

5- Daha önceki İl Hıfzıssıhha Kararları kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için 

verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) 20.04.2020 Pazartesi günü geçerli 

olmasına,

6- Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu 

görevlilerinin şehiriçi toplu ulaşımlarını teminen Belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

7- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlçe Kaymakamlıkları başkanlığında, fırıncılar 

odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her 

mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına, bu planda 

il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak 

ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde yapılacak 

planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,

8- Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, 

tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına 

(Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.),

İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi uyarınca Koronavirüs salgını ile 

mücadele kapsamında 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları 

sınırlandırılmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Halk Eğitim Merkezleri 

vb.) maske üretilen birimlerde çalışan öğrencilerin/stajerlerin önemli bir kısmının 20 yaşın altında 

olduğu bildirilmektedir.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 

amacıyla, 01.01.2000 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları ile ilgili uyulması 

gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 01.01.2000 tarihi sonrasında doğanlar için; 03/04/2020 tarih ve 19 sayılı İl Hıfzıssıhha 

Kararı ile 03/04/2020 tarihi saat 24.00‘dan itibaren getirilen sokağa çıkma yasağından, Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı maske üretilen birimlerde görevli öğrenci ya da stajerlerin istisna tutulmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

 
 
Kaynak: Editör:
 
Etiketler: SOKAĞA, ÇIKMA, KARARI, BİLGİLENDİRME,
Yorumlar
Ordu
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 28.05.2020
Bugün
12° - 19°
Cuma
13° - 18°
Cumartesi
13° - 17°
Ulusal Gazeteler
Ordu

Güncelleme: 28.05.2020
İmsak
03:01
Sabah
04:54
Öğle
12:31
İkindi
16:29
Akşam
19:57
Yatsı
21:42
Arşiv Arama
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
4
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
5
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
6
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
7
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
8
Göztepe
37
0
9
7
10
26
9
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
10
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
11
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
12
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
13
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
14
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
15
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
16
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
17
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
18
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Haber Yazılımı